1 بهمن 1394

فعالیت های آزمایشگاهی زیست و آزمایشگاه1 دوم تجربی-2

مولف: قنبرپور   /  دسته: علمی   /  رتبه دهید:

  1. آزمایش " مشاهده بافت های مختلف جانوری و گیاهی " با هدف بافت شناسی جانوری و گیاهی در روز سه شنبه مورخ 94/8/24 در ساعت سوم و چهارم به ترتیب برای کلاس های 203 و 202  انجام شد. بر ای هر گروه یک میکرو سکوپ نوری دو چشمی و جعبه لام محتوی لام های آماده جانوری( پوششی، بافت پیوندی:سست، خون، استخوان، بافت ماهیچه: مخطط، صاف، قلبی و بافت عصبی: لام نخاع) و گیاهی:برش عرضي ساقه تك لپه و دولپه،عرضي ريشه درگياهان تك لپه ودولپه و دستور کار قرار داده شد.
  2.  آزمایش " مشاهده بافت های مختلف جانوری و گیاهی " با هدف بافت شناسی جانوری و گیاهی در روز سه شنبه مورخ 94/9/10 در ساعت سوم  برای کلاس 201  انجام شد. بر ای هر گروه یک میکرو سکوپ نوری دو چشمی و جعبه لام محتوی لام های آماده جانوری( پوششی، بافت پیوندی:سست، خون، استخوان، بافت ماهیچه: مخطط، صاف، قلبی و بافت عصبی: لام نخاع) و گیاهی:برش عرضي ساقه تك لپه و دولپه،عرضي ريشه درگياهان تك لپه ودولپه و دستور کار قرار داده شد.
  3. تصاویر
​   
  
 

تعداد مشاهده (907)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "فعالیت های آزمایشگاهی زیست و آزمایشگاه1 دوم تجربی-2"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید