دبیرستان فرزانگان 6
  معرفی امکانات و فضای نمازخانه دبیرستان
نمازخانه دبیرستان با گنجایش 120 نمازگزار در قسمت غربی حیاط دبیرستان قرار دارد که مجهز به سیستم صوتی آمپلی فایر و ویدئو پرژکتور برای برگزاری مراسم ها می باشد.