Top
معرفی امکانات و فضای آزمایشگاه شیمی دبیرستان
این آزمایشگاه که در طبقه دوم قرار دارد دارای تجهیزات زیر می باشد:
 • متصل به اینترنت از طریق دو سیستم کامپیوتری
 • انکیباتور
 • کوره الکتریکی
 • سانتری فیوژ الکتریکی
 • هود
 • ترازوی دیجیتال
 • بن ماری
 • اوتکلاو
 • کلیه ظروف و تجهیزات شیشه ای آزمایشگاهی
 • کلیه مواد شیمیایی مورد نیاز آزمایشات سال اول و دوم دبیرستان و پژوهش
 • مواد و وسایل پژوهش نانو تکنولوژی