دبیرستان فرزانگان 6
  دپارتمان ریاضی
خانم لیلا مظاهریان            :    ریاضی پایه دهم 
خانم رکسانا مهاجری         :    ریاضی پایه یازدهم
خانم لیلا حیدرزاده             :    هندسه پایه دهم و یازدهم
خانم کیمیا جوان               :    ریاضی پایه دهم و یازدهم
خانم افسانه ثمره حسینی  :   ریاضی پایه دهم 
  دپارتمان تخصصی ریاضی
خانم پرنسیلا جهانگیری      :    هندسه و ریاضی پایه دهم
خانم فرخنده ترابی             :    حسابان پایه یازدهم
خانم افسانه حاجی پور        :    آمار و ریاضی پایه یازدهم 
  دپارتمان ادبیات
خانم زهره شاهسون            :   ادبیات فارسی پایه دهم 
خانم عشرت معینی              :   ادبیات فارسی پایه یازدهم
خانم فاطمه حاجی آقابزرگی  :   ادبیات فارسی پایه یازدهم
خانم آزاده شریفی                :   نگارش و فنون پایه یازدهم
خانم سحر مهرابی               :   فنون ادبی پایه دهم 
  دپارتمان زیست
خانم مهتاب رحمانی        :    زیست پایه یازدهم
خانم مهدیه حسین پور    :    زیست پایه دهم
  دپارتمان فیزیک 
خانم شیوا رستم زاده     :   فیزیک پایه یازدهم
خانم شیوا درویش         :   فیزیک پایه دهم
خانم میترا مهدوی         :   فیزیک پایه دهم و یازدهم 
  دپارتمان معارف
خانم اکرم یاسری            فلسفه و منطق پایه دهم و یازدهم
خانم فاطمه علاقه بندی  :   دین و زندگی پایه یازدهم
خانم آسیه جعفری         :   دین و زندگی پایه دهم 
  دپارتمان عربی 
خانم زهرا محمدی           :   عربی پایه دهم و یازدهم
خانم مریم میرزایی          :   عربی پایه یازدهم 
خانم هاجر خادم              :   عربی پایه یازدهم 
خانم نرگس علی اکبری   :  عربی پایه دهم و یازدهم
  دپارتمان زبان انگلیسی
خانم مونا حمیدی         :   زبان پایه دهم و یازدهم
خانم مهرناز افشار        :   زبان پایه یازدهم 
  دپارتمان عمومی
خانم الناز مالکی              تربیت بدنی پایه دهم یازدهم 
خانم غزاله حسین آبادی   :  تربیت بدنی پایه دهم 
خانم فاطمه کلانکی          :  کارآفرینی پایه یازدهم 
  دپارتمان شیمی
خانم کیانا اسفندیاری      :     شیمی پایه دهم
خانم سعیده عفاف          :      شیمی پایه یازدهم
خانم ناهید خباز              :      شیمی پایه یازدهم
خانم نگار فرهادی          :       شیمی پایه دهم و یازدهم
  دپارتمان علوم اجتماعی
خانم فوزیه حاجی زاده          :    جغرافیا پایه دهم و یازدهم
خانم سیده سمیه طباطبایی   :    تاریخ پایه یازدهم
خانم زینب سهیلی                :    هوش عاطفی - فن بیان پایه یازدهم
خانم سارا شفیع خانی          :    تاریخ و سواد رسانه ای پایه دهم 
خانم فاطمه ریس السادات   :    اقتصاد پایه دهم