دبیرستان فرزانگان 6
 
  دپارتمان ریاضی :  
 
 
خانم لیلا مظاهریان         :    ریاضی پایه دهم 
خانم سولماز رایان پور    :    ریاضی پایه دهم
خانم لیلا حیدرزاده          :    هندسه پایه دهم
آقای مجتبی سعیدی      :    دیفرانسیل
آقای رضا توکلی             :    ریاضیات گسسته
آقای علیرضا رفیعی        :    ریاضی
 
 
 
   
 
 
  دپارتمان عمومی پایه دهم:  
 
 
خانم منا حمیدی              :   زبان انگلیسی
خانم زهره شاهسون        :   ادبیات فارسی
خانم معصومه نیک آئین   :   تاریخ - جغرافیا
خانم هاله محمدی           :   دینی و قرآن
خانم مریم میرزایی          :   عربی
خانم مژگان حقیقی          :   تربیت بدنی
 
 
   
 
 
  دپارتمان زیست  
 
 
خانم راضیه نصیری        :    زیست
خانم لیلا راز                  :    زمین شناسی
 
   
 
 
  دپارتمان فیزیک :  
 
 
خانم دالیا قطبی             :   فیزیک پایه دهم
خانم شیوا درویش         :   فیزیک پایه دهم
آقای آبتین شاکری         :   فیزیک پیش دانشگاهی
آقای رضا محمدی          :   فیزیک پیش دانشگاهی   
 
   
 
 
  دپارتمان عمومی پیش دانشگاهی :  
 
 
آقای بهزاد احمدی           عربی 
آقای جلال دهقانی         :   ادبیات
آقای علیرضا دلشاد        :   معارف اسلامی
 
 
   
 
 
  دپارتمان شیمی:  
 
 
خانم کیانا اسفندیاری      : شیمی پایه دهم
 آقای محمدرضا احمدی   : شیمی پیش دانشگاهی
 آقای کاوه جنیدی            : شیمی پیش دانشگاهی
آقای محمد تهرانی          : شیمی پایه پیش دانشگاهی
 
   
 
 
  دپارتمان علوم انسانی :  
 
 
خانم فریبا اقدامی            :    ادبیات
خانم عزت سیفی زاده      :    ادبیات
خانم اکرم یاسری           :    منطق
خانم علی اکبری              :    عربی
خانم کیمیا هاشمی           :    سواد رسانه
خانم دریا فلسفی             :    سواد رسانه
خانم مرضیه پورذکریا       :    جامعه شناسی
خانم ریس السادات         :    اقتصاد
خانم رستم زاد                 :    تفکر منطقی