تماس با مدیریت
گیرنده
     
 
   
مدیریت دبیرستان فرزانگان 6 دوره دوم
 
سرکار خانم مهناز صادقیان
میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی از دانشگاه تهران
دارای 32 سال سابقه‌ی مدیریت