تماس با مدیریت  
گیرنده
     
 
مدیریت دبیرستان فرزانگان 6 دوره دوم  
سرکار خانم حمیرا میربهاالدینی
میزان تحصیلات: دکتری مدیریت آموزشی 
دارای 31 سال سابقه‌ آموزشی