کادر اجرایی
 
 
 
 

تحصیلات

سمت

نام و نام خانوادگی

ردیف

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی

معاونت اجرایی

اکرم خرمی پور

​​1

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

معاونت آموزشی

اعظم پورفرخی

2

کارشناسی دینی-عربی

معاونت پرورشی

زیبا حاجی

3

سطح دو حوزه علمیه

معاونت پایه دوازدهم

فرزانه فصیحی

4

کارشناسی تاریخ ملل اسلامی

معاونت پایه یازدهم

صغری سلیمان آبادی

5

کارشناسی ارشد تاریخ عمومی

معاونت پایه دهم

فاطمه نقدعلی

6

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

مشاور بالینی

فریبا دلبرنسب

7
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی مشاور پایه دهم تجربی پریسا دری
8
 

کارشناسی رادیولوژی

مشاور پایه دوازدهم ریاضی

مریم کشوری

9

کارشناسی اقتصاد

مشاور پایه دوازدهم تجربی

فریبا صمیمی

10

کارشناسی جغرافیای طبیعی

مشاور پایه دوازدهم انسانی

فاطمه اخلاقی

11

کارشناسی ریاضی

مشاور پایه یازدهم

فاطمه حیدری

12

کارشناسی ریاضیات کاربردی

مشاور پایه دهم

طاهره روشن طلب

13

کارشناسی روانشناسی

مشاور پایه دهم و روانشناس

زینب سهیلی

14

علوم تجربی

مسئول کتابخانه

فاطمه صادقی

15

کارشناسی شیمی

کارشناس امور مالی

فاطمه ملازینلی

16

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

کارشناس اجرایی

الهام امرالهی

17

کاردانی حسابداری

روابط عمومی

سمیه دولت زاد

18

کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی

کارشناس آزمون

نرگس جانی

19

کاردانی حسابداری-حسابرسی

فناوری پایه دوازدهم

زهرا جانی

20

کارشناسی ژنتیک

کارشناس آموزش

حنانه بنایی

21

کارشناسی گرافیک

دفترداری

سمانه غنیمی

22

کارشناسی علوم آزمایشگاهی

سمعی بصری-فناوری

آیدا قائدی

23

کارشناسی پرتودرمانی

سمعی بصری-فناوری

ریحانه زارعی

24

کارشناسی ارشد معماری کامپیوتر

کارشناس آموزش پایه دوازدهم

سمیه محمدی

25

کارشناسی شیمی

کارشناس پژوهش

زینب مقیمی

26

کارشناسی حسابداری

کارشناس فرهنگی

زینت موسوی

27
کارشناسی ارشد شیمی کارشناس علوم انسانی
فاطمه ابراهیم پور
 
28

-

خدمات

خدیجه نوری زاده

29

-

سرایدار

رضا سوخت سرایی

30

کارشناسی فیزیک کاربردی

آزمایشگاه فیزیک

منیر سادات موسوی

31

کارشناسی ارشد زیست سلولی

آزمایشگاه زیست

فاطمه بیجارچیان

32

دکترای مهندسی بافت

آزمایشگاه زیست

زهرا پژوه نیا

33

کارشناسی جغرافیای انسان شناسی

کارشناس روحانی

شیرین قلعه قوند

34

کارشناسی جغرافیای شهری

مسئول تکثیر

بهناز کشت کار

35

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

کارشناس بهداشت

اکرم سیدخراسانی

36

کارشناسی شیمی

آزمایشگاه شیمی

نگار فرهادی

37