Top
 
معرفی امکانات و فضای سایت دبیرستان
 
 
سایت 1 دبیرستان در طبقه اول قرار دارد که با ظرفیت 15 کامپیوتر ارتقاء یافته و با اتصال دائم به اینترنت با سرعت 2MB آماده برگزاری کلاسها و بصورت آزاد در اختیار دانش آموزان قرار گرفته است.
این سایت مجهز به سیستم آموزش از طریق کامپیوتر دبیر بوده و از این طریق نیز سیستمها توسط یک سیستم مرکزی مانیتور می شوند.
همچنین دارای یک دستگاه ویدئو پرژکتو برای برگزاری کنفرانس و کلاسها می باشد.