رویدادها  
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
وبینار های سال تحصیلی 1400-1399  
     
 
وبینار تفکر درباب ساحت های گوناگون زبان  
     
 
درج مطلب  
     
 
وبینار فرهنگ شهرت  
برای مشاهده فیلم ضبط شده وبینار اینجا کلیک کنید.
     
 
رویدادهای برگزار شده در گروه علوم انسانی سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹  
 
     
 
وبینار جغرافیا و محیط زیست  
برای مشاهده فایل ضبط شده وبینار اینجا کلیک کنید.
 
 
 
 
 
     
 
رویدادهای برگزار شده در گروه علوم انسانی سال تحصیلی 98-97  
 
 
 

 
 
 
 
     
 
وبینار هگل و تراژدی  
     
 
وبینار پیام آور مهربانی  
 
 
برای مشاهدۀ فیلم ضبط شده وبینار به آدرس https://drive.google.com/file/d/1R_tkmoDXCzm1nzCy4GF8flCM2xyb-b7u/view?usp=sharing مراجعه فرمایید.
     
 
رویدادهای برگزار شده در گروه علوم انسانی سال تحصیلی 99-98  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
کارگاه نقد و بررسی فیلم  
برای مشاهده فایل ضبط شده اینجا کلیک کنید.