المپیاد  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
اسامی پذیرفته شدگان  مردوم المپیاد سال 1399  
علیرغم تمام چالشهای پیشآمده در روند المپیاد با توجه به شرایط کرونایی با این حال دخترانمان موفق شدند در مرحله دوم المپیاد ادبی پذیرفته شوند این موفقیت حاصل پشتکار آنها و حمایت خانواده هاو دبیران است.
 
     
 
اسامی   
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
اساتید المپیاد ادبی