بودجه بندی آزمون جامع اول
 
     
   
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی
 
     
   
برنامه پیشنهادی مشاور تحصیلی پایه دهم
 
     
   
برگزاری آزمون هماهنگ تستی شماره14
 
     
   
نفرات برتر امتحانات ترم اول
 
     
   
آغاز اردوی مطالعاتی پایه یازدهم
 
     
   
ارائه کارنامه میان ترم اول پایه یازدهم
 
 
 
در تاریخ 97/9/11 کارنامه های دانش آموزان پایه یازدهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
     
   
نفرات برتر آزمون قلم چی
 
     
   
ارائه کارنامه پایه دهم
 
 

در تاریخ 97/9/10 کارنامه های میان ترم اول دانش آموزان پایه دهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
     
   
اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری 97-رشته تجربی