نفرات برتر آزمون جامع کشوری
 
     
   
بودجه بندی آزمون جامع اول
 
     
   
برنامه پیشنهادی مشاور تحصیلی پایه دهم
 
     
   
ارائه کارنامه میان ترم اول پایه یازدهم
 
 
 
در تاریخ 97/9/11 کارنامه های دانش آموزان پایه یازدهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
     
   
نفرات برتر امتحانات ترم اول
 
     
   
برگزاری آزمون هماهنگ تستی شماره14
 
     
   
آغاز اردوی مطالعاتی پایه یازدهم
 
     
   
ارائه کارنامه پایه دهم
 
 

در تاریخ 97/9/10 کارنامه های میان ترم اول دانش آموزان پایه دهم پس از سخنرانی مدیریت محترم سرکار خانم صادقیان و
 برگزاری جلسه آموزش خانواده توسط خانم دکتر محمودیان به اولیا محترم ارائه گردید.
     
   
برنامه مطالعاتی پایه دوازدهم رشته تجربی
 
     
   
اسامی پذیرفته شدگان کنکور سراسری 97-رشته تجربی