چاپ خبر
دبیرستان دخترانه فرزانگان6 دوشنبه, ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۷
برگزاری کارگاه خود شناسی پایه دهم
به منظور خود مراقبتی به عنوان اولین اولویت در دستیابی به سلامت به مناسب هفته سلامت (هفته اول اردیبهشت ماه)،این کارگاه با همکاری دبیر ادبیات با بحث پیرامون مهم ترین عامل در دستیابی به نشاط و آرامش آغاز گردید. عناصر موثر برای نیل به شادکامی روی برد نوشته شد و دانش آموزان در گروه های تعیین شده به بررسی تاثیر هر یک از عوامل پرداختند سپس نماینده های  گروه ها جمع بندی عقاید خود را مطرح کرده در انتها با استفاده از اشعار مولانا نتیجه گیری مورد نظر به عمل آمد.
 
انتهای پیام/.